Hvordan går det med bloggingen?

Webaksess bloggBlogging har jo vært populært i en årrekke og man har etterhvert blitt vant til at mange mennesker blogger om livene sine, interesser, hobbyer og mer konkret tematikk. Hvordan er egentlig statusen på dette området? Er det noen endringer i hvordan folk blogger, og er det endringer i hvem som blogger? Og hvor ofte det skrives på bloggen?

Alle kjenner jo til ordet blogg, men hvor kommer det egentlig fra? Blogg er et teleskopord eller et sammentrukket ord fra engelsk. Det er satt sammen av ordene web og logg. Verbet å blogge betyr å skrive nye innlegg, redigere eller moderer gamle samt svare på kommentarer som er kommet inn til bloggen. Fenomentet kom i 1997 da en amerikaner publiserte daglige oppdateringer i en weblogg som han kalte det. Blogging fikk sterke vekst da publiseringsverktøy gjorde det mye lettere å oppdatere egne sider. WordPress er et eksempel på dette.

Færre bloggere enn for ti år siden

Webaksess blogg1Hvordan har så dette med blogging utviklet seg siden den spede starten mot slutten av forrige årtusen? Statusen for blogging per i dag er at de unge blogger mye mindre enn for bare ti år siden. I dag er det kun 7 prosent av de under tretti år som blogger. Går man ti år tilbake var dette tallet over dobbelt så høyt. Det å skrive blogg er ikke mote lenger blant de unge, det er ut. Bloggingen har med andre ord dødd litt ut blant de unge. Mens det i 2007 var 18 prosent av de mellom 15 og 29 år som hadde egen blogg, er dette tallet nå altså falt til beskjedne 7 prosent. I den samme aldersgruppen har også de som leser blogg falt fra 56 prosent til kun 29 prosent. Den samme trenden når det kommer til lesing og engasjement altså. Når det gjelder aldersgruppen fra 30 til 44 år er prosenten for de som skriver blogg stabil. Den har holdt seg på 5 prosent i perioden fra 2007 til 2016. Samtidig er det også der en nedgang i lesingen av blogger. I 2007 var dette tallet på 42 prosent, mens det nå er falt til 35 prosent.

Kommersialiseringen gir færre yngre bloggere

Webaksess blogg3Hva er så årsaken til dette? Bildet er kanskje ikke ensartet, men mye tyder på at bloggingen har endret seg mye i løpet av denne tiårsperioden. På samme måte som Internett generelt sett har endret seg mye. Derfor er mye av den aktiviteten bloggerne drev med overtatt mer og mer av kommersielle aktører som Instagram, Facebook og andre SoMe. De fleste har forstått at bloggene er blitt kommersialiserte og derfor skygger mange banen. Samtidig er bloggene blitt en plattform hvor mange eller de mest populære, tjener utrolig mye penger. Denne kommersialiseringen og delvis retusjeringen i bloggverdenen er gjennomskuet av mange. De yngre finner derfor andre arenaer for sitt engasjement. Mye av bloggverdenen i dag er dominert av mat- og barnebloggere. Dette er kanskje ikke det som engasjerer de aller yngste. Samtidig er de som blogget i 2007 blitt ti år eldre. Det gjør at mange av dem er i en ny aldersgruppe, og kanskje fremdeles er opptatt av blogging, siden antallet som blogger er stabilt i aldersgruppen 30-44 år.

Webaksess blogg2